Okresní stavební bytové družstvo

Se sídlem Opava-Kateřinky, Vrchní 939/27 PSČ 747 05

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 373

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P O Z V Á N K A

 

na shromáždění delegátů OSBD Opava-Kateřinky, Vrchní č. 27, které se bude konat ve středu dne 29. 5. 2019 v 15,30 hodin v salonku  restaurace ASTRON v Opavě- Kateřinkách, Rolnická ulice 101

 

Program jednání

 

1) Zahájení shromáždění delegátů

2) Volba předsedajícího shromáždění delegátů

3) Schválení programu shromáždění delegátů

4) Volba pracovních komisí

  1. a) mandátové
  2. b) návrhové
  3. c) volební

5) Volba ověřovatelů zápisu

6) Zpráva mandátové komise       

7   Kontrola usnesení SD ze dne 30. 5. 2018

8) Oznámení o rezignaci člena představenstva

9) Způsob volby člena představenstva

10) Doplňovací volba člena představenstva a zpráva volební komise

11) Zpráva předsedy představenstva

12) Zpráva kontrolní komise

13) Zpráva představenstva družstva k řádné účetní závěrce a výsledku hospodaření a    

       majetku družstva za účetní období roku 2018 a návrh na vypořádání výsledku

       hospodaření k 31. 12. 2018 (příloha)

14) Schválení limitu pro čerpání úvěrů na revitalizaci bytových domů

15) Schválení limitu finančních prostředků pro odměny statutárních orgánů družstva

16) Návrh rozpočtu správy družstva na rok 2019 (příloha)

17) Diskuse

18) Schválení usnesení shromáždění delegátů

19) Závěr

 

 

Účast všech delegátů je nutná!  

Delegáta může zastupovat pouze řádně zvolený náhradník !

 

      

 

 

 

 

V Opavě dne 9. 5. 2019                                        Miroslava Horňáková

                                                                                  předseda představenstva