Operační program: Integrovaný regionální operační program

Číslo a název výzvy: 78. výzva  IROP– Energetické úspory v bytových domech III-SC 2.5

Název projektu: Snížení energetické náročnosti BD Velké Heraltice, Zahradní 5

Cíl projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy.

V rámci realizace projektu dojde k:

  • zateplení obvodového zdiva,
  • zateplení střechy,
  • zateplení stropu nad suterénem,
  • výměna sklepních oken,
  • výměna atmosférických kotlů za kondenzační,
  • vyregulování otopné soustavy.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.