Operační program: Integrovaný regionální operační program

Číslo a název výzvy: 78. výzva – Energetické úspory v bytových domech III

Název projektu: Snížení energetické náročnosti BD Hradecká 173, Hradec nad Moravicí-Žimrovice

Cíl projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů na bydlení.

V rámci realizace projektu dojde k:

  • zateplení obvodového zdiva,
  • zateplení soklu,
  • zateplení střechy,
  • zateplení stropu nad vstupem,
  • zateplení stropu nad suterénem,
  • výměně výplní otvorů ve sklepě,
  • vyregulování otopné soustavy.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.