převody bytů do osobního vlastnictví

 Převody bytů do osobního vlastnictví

K 31.12.2021 bylo převedeno cca 60% bytů do osobního vlastnictví. Z převedených bytů vzniklo 90 Společenství vlastníků, kterým zajišťujeme správu. Rovněž tak zajišťujeme správu i dalším SVJ, která nevznikla z našich převedených bytů.  Pro převod bytu do osobního vlastnictví je třeba splnit tyto podmínky :

* žadatel o převod bytové jednotky do osobního vlastnictví musí být členem družstva a zároveň vlastníkem členských práv na převáděné jednotce

* žadatel podá žádost o převod bytové jednotky do osobního vlastnictví (min. 1 měsíc před splátkou anuity)

* žadatel nebude mít dlužnou částku na nájemném a službách

* žadatel uhradí mimořádnou splátkou  zůstatkovou výši anuity, tj úvěru ČSOB poskytnutého na výstavby bytového domu,nejbližší termín je  k 15.11.2022 ( pokud již nebyla anuita splacena řádnými měsíčními splátkami )

* žadatel splatí náklady družstva, které vznikly sepsáním smluv o převodu bytové jednotky do osobního vlastnictví ( zpracování prohlášení vlastníka, smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví a vyřízení všech příslušných formalit )

* žadatel musí před podáním žádosti o převod v bytě min 1 rok fyzicky bydlet

* v případě zástavního práva smluvního - úvěru poskytnutého na revitalizaci domu je třeba individuelně zjistit podmínky úvěrové smlouvy 

Bližší informace podá p. Jan  Kohoutek , žádost k převodu bytu zašleme poštou nebo na Váš e-mail.