Okresní stavební bytové družstvo Opava-Kateřinky, Vrchní 939/27, PSČ : 74705

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl DrXXII , vložka č. 373 ze dne 29.6.1973

Naše bytové družstvo provádí správu bytových a nebytových jednotek  v bytových domech umístěných v celém okrese Opava. Zajišťujeme správu i pro SVJ a malé BD .

Hlavní devízou je bezkonkurenční a komplexní pojištění prostřednictvím Svazu českých a moravských bytových družstev pro všechny domy ve správě včetně SVJ a malé BD ( all risk, odpovědnost, vandalismus, pojištění orgánů SVJ, vodovodní škody, odcizení věcí ze společných prostor, odpovědnost z provozu domácností atd.) za velmi nízké pojistné.

Pro všechny domy v naší správě zajišťujeme účetnictví, poradenství, zákonem dané revize a kontroly včetně odstranění závad, evidenci a výměny vodoměrů, běžné opravy, komplexní revitalizace včetně vyřízení úvěrů a státních dotací z programu IROP, sledování úhrad a vymáhání pohledávek, přípravu na shromáždění vlastníků, zápisy změn do rejstříku atd.

Úřední hodiny :
PO : 8,00-11,00hod, 11,30-16,15 hod  
ST :  8,00-11,00hod, 11,30-15,15 hod