NZU_EU NextGen_zaklad.jpg

Název projektu: Snížení energetické náročnosti BD Zahradní 18, Velké Heraltice.

Předpokládaná výše dotace: 1.317.312,70 Kč

Cíl a přínos projektu: V rámci projektu bude realizováno zateplení obvodového zdiva, soklu, stropu nad suterénem a střechy. Díky zateplení bytového domu dojde k významné úspoře energie potřebné na vytápění.